Wzorem lat ubiegłych Szkoła Filialna w Wonieściu wzięła udział w XX edycji akcji "GÓRA GROSZA".
Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas II-III zbierali różne monety (od 1gr do 1 zł). W sumie zgromadziliśmy 7783 monety o wartości 185,81 złotych. Pieniądze zostały wysłane na konto Towarzystwa Nasz Dom. Będą one wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Opiekun akcji
Wanda Olejnik

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przyniesione zabawki i gry. Jak zawsze udało nam się wspólnie zrobić coś pięknego, zgodnie z zasadą “Razem możemy wiele”.

zbiorka zabawek1zbiorka zabawek2

Czytaj więcej...

23 stycznia, późnym popołudniem w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście – rodzice, babcie, dziadkowie i inni przedstawiciele lokalnej społeczności. Celem tego zgromadzenia był udział w koncercie „Kolędy i nie tylko...”.

koncert kolęd1koncert kolęd4koncert kolęd6koncert kolęd9

Czytaj więcej...

Jak co roku w sali wiejskiej w Wonieściu, z inicjatywy sołtysa - pana Alfreda Splistesera – 19 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie „Babć i Dziadków” oraz zaproszonych gości, m.in.: Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla pana Wiesława Kasperskiego oraz Wicedyrektor Szkoły pani Lidii Jankowskiej.

dzień seniora1dzień seniora2dzień seniora3

Czytaj więcej...

W dniach 13-17 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

1234

Czytaj więcej...

plakat kolędowanie 2020

Włączamy się w akcję organizowaną przez Burmistrz Śmigla, Klub HDK PCK „Błękitna Kropelka” z Biedruska, RCKiK Poznań, Grupę Motocyklową „Wind Wolves”; jej celem jest pomoc Jankowi choremu na białaczkę.
W związku z tym w dniach od 20 -24 stycznia odbędzie się w naszej szkole zbiórka NOWYCH zabawek i gier dla Małych Pacjentów kliniki „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.
Przyniesione dary należy umieszczać w oznaczonych kartonach w holu szkoły.

Izabela Włodarczak opiekun SKW

11 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w 101 rocznicę wymarszu Kompanii Śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego delegacja Samorządu Uczniowskiego w składzie: Martyna Dłużyk kl. 6a, Franciszek Czapla kl. 6b, Marta Szymańska kl. 7a uroczyście złożyła znicz przy pomniku na Placu Rozstrzelanych w Śmiglu.

powstanie wielkopolskie

M. Schulz.

W dnach 9 -10 stycznia odbyły się dwugodzinne zajęcia z doradcą zawodowym panem Grzegorzem Kozakiem pracownikiem Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmej.

spotkanie z doradcą

Czytaj więcej...

kartka1a