Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" przekazała na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Pawłowskiej-Górnej podziękowania dla naszej społeczności szkolnej za uczestnictwo w akcji charytatywnej i wsparcie dla małych Pacjentów Kliniki Przylądek Nadziei.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki w czasie epidemii związanej z COVID-19.
Proszę o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami:

1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Czytaj więcej...

W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, w trosce o bezpieczeństwo pracowników informuję, że wszystkie dokumenty należy:

  • składać elektronicznie, pocztą mailową na adres: sekretariat@szkola-przysieka.pl
    lub
  • uzgadniać telefonicznie, pod nr telefonu: 655122662 w godz. 7:00 - 15:00.

Czytaj więcej...

Dla uczniów, którzy, jak wszyscy, znaleźli się w nowej,trudnej rzeczywistości, kilka rad i wskazówek od ODN 
w Poznaniu.
Poradnik

Ponawiam prośbę, aby ograniczyć wyjazdy i kontakty dzieci z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Proszę dopilnować, aby dzieci przebywały w domach. Nie jest to czas wyjazdów (np. do centrum handlowego) i spotkań towarzyskich.

Na iDzienniku przygotowaliśmy dla uczniów zadania do wykonania. Proszę, aby dzieci na bieżąco, codziennie śledziły zamieszczane informacje i pracowały w domu. Nauczyciele  mają możliwość monitorowania otwierania przez uczniów iDziennika.

Proszę o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które powracają z zagranicy. Ich zdrowie jest zagrożone koronawirusem. Pamiętajmy też o osobach starszych, które są w grupie wysokiego ryzyka.

Przypominam
W razie wystąpienia niepokojących objawów choroby, proszę o natychmiastowy kontakt z odpowiednimi służbami

Tel. 800 190 590

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Pawłowska-Górna