25 kwietnia br. wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym Dniu Wolontariusza, który w tym roku odbył się w Szkole Podstawowej w Śmiglu, pod hasłem „Barwy Wolontariatu”. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA.

received 357723291415461areceived 357723198082137areceived 357899881397802a

Na uroczystość przybyli wolontariusze z terenu gminy Śmigiel, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Na zgromadzonych czekały zabawy taneczne, gry integracyjne, konkursy, słodki poczęstunek i pyszny obiad. Jak co roku, było to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka. Podsumowaniem całości była Gala Wolontariusza, na której statuetki otrzymały osoby szczególnie angażujące się w bezinteresowną pomoc. Wśród nich wyróżniono Przewodniczącą Rady Rodziców panią Małgorzatę Górną.
Z relacji naszych uczennic wynika, że takie spotkania są bardzo potrzebne, by wymienić doświadczenia, umocnić wiarę w dobro czynione przez ludzi oraz zmotywować do dalszej pracy.

Izabela Włodarczak.