W kampanii wyborczej, która trwała od 16. 04 do 25. 04. 2018 roku, kandydaci na plakatach prezentowali swoje programy i reklamowali swoje osoby. Czas ten szybko minął i nadszedł dzień wyborów!

P1020554aaP1020549aaP1020593aa

27. 04. 2018 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej wybrała Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Największa liczbę głosów uzyskała Klaudia Korbik z klasy 2a gimnazjum, a jej zastępcą została Marta Frąckowiak z klasy 7b szkoły podstawowej, która jako druga uzyskała największą liczbę głosów.
Czynne prawo wyboru mieli uczniowie od klas 3 edukacji wczesnoszkolnej do oddziałów gimnazjalnych.

P1020615aaP1020580aa

Organizacją i przebiegiem wyborów zajęła się komisja wyborcza w składzie: przewodnicząca: Zofia Szymańska oraz członkowie: Klaudia Konradowska, Natalia Maćkowiak, Jonasz Sroczyński, Wojciech Cielebąk.
Opiekę nad wyborami sprawowały panie: Lidia Jankowska i Maria Ratajczak.
Gratulujemy wygranej i życzymy sukcesów w przyszłej pracy przewodniczącej!

Relację opracowali członkowie komisji wyborczej.