obrazek„WOKÓŁ ARKADEGO FIEDLERA - PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”

1. Organizatorzy konkursu: Magdalena Schulz, Izabela Włodarczak, Mariusz Wawrzeniecki.

2. Cele konkursu:

- upowszechnianie twórczości Arkadego Fiedlera i innych autorów,
- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz obcego,
- promowanie kultury żywego słowa,
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.

3. ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej oraz Szkoły Filialnej w Wonieściu.

Każda klasa zgłasza po jednym uczestniku.

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasy I – III SP,
II kategoria – klasy IV-VI SP,
III kategoria – klasy VII SP oraz II i III Gimnazjum .
Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór w języku polskim, angielskim lub niemieckim – może to być fragment prozy Arkadego Fiedlera, ale także dowolny utwór innego autora mówiący o drodze lub podróżowaniu, zaczerpnięty z literatury polskiej lub obcej. Czas prezentacji – do 3 minut.

5. Jury oceniając wykonania uczestników będzie uwzględniać:

• wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
• opanowanie pamięciowe utworu,
• trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
• kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
• ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

6. Termin konkursu:

- zgłoszenie uczestnictwa: do dnia 08.05.2018 (wtorek),
- termin konkursu: 11.05.2018,
- miejsce: świetlica szkolna, godzina 10.40.

7. NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
Wyłonieni laureaci konkursu wystąpią podczas Dnia Patrona Szkoły.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!