W piątek 9.11.2018 r. na zajęciach kreatywnych uczniowie klasy drugiej w Wonieściu wykonali prace plastyczne z okazji obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tematem pracy był orzeł biały. Dzieci wykonały pracę z papierowej rolki oraz bloku kolorowego.

received 257040361628484areceived 563596797415813areceived 261025724609250a

Joanna Mania

konkurs chrzest Polski

OFERTA KÓŁ 2018 2019a

Prowadzone w szkole kółko plastyczne ma na celu uwrażliwienie uczniów na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, dostarczanie uczniom wiadomości o sztuce.

Ramki do zdjęć

Na zajęciach kółka plastycznego „DO DZIEŁA” uczniowie poznają różne techniki plastyczne. Efektem ich pracy są śliczne ramki do zdjęć. Przyjrzyjcie się fotografii, a dowiecie się, z czego są wykonane:).

ramki do zdjęć

Kinga Kwaczyńska

Puzzle

Na ostatnich zajęciach gimnazjalistki zapoznały się z aplikacją JIGSAWPLANET. Jest to świetny sposób na tworzenie i układanie własnoręcznie zaprojektowanych puzzli.

JIGSAW PLANETO KÓŁKU PLASTYCZNYMpuzzle

Kinga Kwaczyńska

 

Wiosenna kartka

Tym razem dziewczyny:Julia Szychowicz i Paulina Bohn zdecydowały się na kartkę o tematyce wiosennej.

kartka ud julii i pauliny pizap

Kinga Kwaczyńska

 

 

KULTURALNE MISZ MASZ!

          W każdą środę gimnazjalistki z klasy pierwszej gromadzą się, aby spotkać się ze sztuką. Ostatnio dziewczyny spróbowały własnych sił w tworzeniu biżuterii - bransoletek, broszek. Jak same stwierdziły, jest to bardzo ciekawa forma plastyczna i na dodatek przy jej tworzeniu można się dobrze bawić.

na kolku na kolku2 na kolku3

Kinga Kwaczyńska

          Podczas zajęć Koła Przyjaciół Biblioteki uczniowie nauczyli się sporządzać plakaty biblioteczne, używając programu Tagxedo.
          Młodzież stworzyła własne teksty, które następnie przekształcała w „chmury wyrazów". W efekcie powstały ciekawe plakaty o różnych kształtach i kolorach.

6 Anita  8 Bartek 2 9 Joanna

3 Roland 4 Dawid 7 Joanna 2

 

1 Basia 5 Bartek 2 Basia 2

Marlena Anna Stróżyńska

       W mijającym roku szkolnym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogli rozwijać swoje zainteresowania historyczne, uczestnicząc w zajęciach koła historycznego.

IMG 7821 IMG 7822 IMG 8082 IMG 8090

       Tematy poruszane na naszych zajęciach obejmowały szeroki zakres wiedzy: np. świat starożytny, epokę średniowiecza, polskie dynastie, historię II wojny światowej czy historię regionu. Podczas zajęć uczniowie chętnie wykorzystywali swoje zdolności plastyczne, wykonując m.in. kotyliony narodowe, plakaty o władcach Polski czy greckie wazy. Uczyliśmy się, jak Rzymianie zakładali togę. Pamiętaliśmy o ważnych wydarzeniach w historii naszej małej i dużej ojczyzny. Przygotowaliśmy wystawę o rozstrzelanych w 1939 r. mieszkańcach ziemi śmigielskiej, braliśmy udział w prelekcji na ten temat. W ramach ogólnopolskiej akcji „ Łączy nas pamięć" przygotowaliśmy żonkile i plakat upamiętniający 72. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie koła z gimnazjum włączyli się również w przygotowanie apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

IMG 8145 IMG 8147 IMG 8150 IMG 8149

Lidia Jankowska

          Uczestnicy koła polonistycznego nawiązali w roku 2012/2013 i podtrzymywali w roku 2013/2014 kontakt z Filią Biblioteczną w Widziszewie. Kilkakrotnie w trakcie zajęć odwiedzali ją, by realizować wcześniej ustalone z p. Jadwigą Maroną – bibliotekarką, zadania.

1 4 14 24

        W czasie spotkań uczniowie przygotowali m. in. zakładki do książek, tworzyli logo biblioteki, układali literackie walentynki i poetyckie życzenia z okazji Dnia Matki; dyskutowali także o książkach, które warto przeczytać. Zapoznali się również z zasobami placówki, co zaowocowało licznymi wypożyczeniami.
          Wizyty w bibliotece przekonały wszystkich, że jest to miejsce warte poznania i częstego odwiedzania.

Marlena Maria Stróżyńska

          Ustawa o kierujących z dnia 19 stycznia i rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej zmieniło zasady uzyskiwania tego dokumentu. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej,
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat,
2) wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego.
Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej w naszej szkole prowadzone są:
1) dla uczniów klasy czwartej - w ramach przedmiotu zajęcia techniczne,
2) dla uczniów klasy piątej i szóstej – na zajęciach pozalekcyjnych.
Uczniowie gimnazjum nie mają możliwości zdawania egzaminu na kartę rowerową w szkole. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań.
Zajęcia dla uczniów uczęszczających na zajęcia przygotowujące do uzyskania karty rowerowej kończą się egzaminem.
Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1) teoretycznej,
2) praktycznej.
Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej.
Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klasy piątej i szóstej odbędzie się w naszej szkole 17 czerwca 2014 roku. Rozpocznie się egzaminem teoretycznym o godz. 13.50 w sali 25.

Zofia Kolasa