W ostatnim tygodniu nauki w naszej szkole odbywał się tydzień bezpieczeństwa. W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami ewakuacji.

1a2a4a

Pierwszego dnia dla uczniów Szkoły Filialnej w Wonieściu zorganizowano ćwiczenia z ewakuacji budynku na wypadek zagrożenia pożarowego. Po ewakuacji uczniowie spotkali się ze strażakami z OSP Stare Bojanowo. Zapoznano dzieci z wyposażeniem wozu strażackiego. Odważni mogli spróbować swoich sił, próbując utrzymać sprzęt służący do przecinania metalu czy też utrzymując wąż gaśniczy, z którego woda wydobywa się pod dużym ciśnieniem. Wszystkie dzieci chętnie skorzystały z zaproszenia strażaków do wozu strażackiego. W tym wyjątkowym dniu każdy uczeń miał okazję sprawdzić, jak wóz strażacki wygląda od środka.

5a9a

Drugi dzień tygodnia bezpieczeństwa upłynął pod hasłem: pierwsza pomoc. Wtedy wszyscy uczniowie szkoły mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Przypomniano zasady układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej.

6a7a8a

W ostatnim dniu na uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej czekała wycieczka do komendy PSP w Kościanie. Pozostali zostali zapoznani z zasadami postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego. Dla uczniów IV – VII i oddziałów gimnazjalnych przeprowadzona została ewakuacja z budynku na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.

Katarzyna Główczak