15 października 2018 r. w szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Tradycją naszej szkoły jest to, że w tym dniu uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie i zostają przyjęci do społeczności uczniowskiej.

P1030317aP1030269aP1030338aP1030331a

Do tego wydarzenia przygotowywali się od pierwszych dni września - poznawali swoje prawa i obowiązki, normy i zasady zachowania obowiązujące w szkole. Podczas akademii zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się również wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze czy swojej ojczyzny. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie pierwszoklasistów, a po nim pasowanie na ucznia, którego dokonał dyrektor szkoły. Wychowawczynie wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i założyły birety.

P1030281aP1030301aP1030326aP1030330a

Na zakończenie pan dyrektor podziękował nauczycielom oraz pracownikom szkoły za codzienne zaangażowanie w pracę. Wręczył również Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Donata Kowalczyk
Renata Frąckowiak
Magdalena Zapłata