16 października to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Tego dnia uczniowie szkoły podstawowej w Starej Przysiece Drugiej przyłączyli się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podjęli próbę ustanowienia nowego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

DSC09046aDSC09047aDSC09065aDSC09074a

Do akcji przystąpiło w sumie 59 osób. Przed rozpoczęciem wydarzenia wszyscy zostali poinformowani o zasadach prawidłowo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczniowie bili rekord na 5 fantomach, a nad prawidłowym przebiegiem czynności czuwali nauczyciele: p. G. Szymkowiak, p. M. Bosy , p. M. Gąsiorowska,
p. B. Zandecki i p. K. Główczak. Przez pół godziny, rozpoczynając w samo południe, przy rytmie muzyki Bee Gees „Stayin’ alive” nie tylko biliśmy rekord, ale również utrwalaliśmy zdobytą wiedzę.

Katarzyna Główczak