„Sztandar – symbol honoru i więzi z Ojczyzną”. Hasło to przyświecało uroczystości, która odbyła się 23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

P1030592aP1030603aP1030612aP1030642a

 

Tego dnia swoją obecnością mury szkoły zaszczycili szczególni goście: p. Arkady Radosław Fiedler - syn Patrona Szkoły, p. Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla, p. Wiesław Kasperski - Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, p. Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan, p. Mirosław Duda - Zastępca Wójta Gminy Kościan, p. Krzysztof Łączny - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, p. Alfred Splisteser - Radny Rady Miejskiej Śmigla, p. Justyna Mocek – Radna Gminy Kościan, ksiądz kanonik Janusz Buduj - Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Śmigiel, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Śmiglu oraz sołtysi okolicznych wiosek.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów przez poczty sztandarowe reprezentujące szkoły w Bronikowie, Czaczu i Śmiglu oraz wykonaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły, p. Paweł Szymkowiak powitał zaproszonych gości. Następnie ksiądz kanonik poświęcił sztandar ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej. Przedstawiciele rodziców przekazali ten cenny dar na ręce dyrektora szkoły, z kolei on pocztom sztandarowym, które przyrzekły otaczać go czcią. Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej oraz Szkoły Filialnej w Wonieściu.

P1030575aP1030674aP1030675a

Po przemówieniach gości rozpoczęło się przedstawienie. Pierwsza część występu nawiązywała do symbolu narodowego uwiecznionego na rewersie sztandaru. Uczniowie zaprezentowali utwory dotyczące wydarzeń związanych z burzliwą historią naszej ojczyzny oraz tradycją narodową, a taką z całą pewnością stanowi polonez – taniec wykonywany przez szkolny zespół taneczny pod kierunkiem p. Agnieszki Wujczak – Kunc.
Druga część uroczystości została poświęcona patronowi szkoły, którego podobizna znajduje się na awersie naszego sztandaru, jego patriotycznej postawie oraz pasji podróżniczej. Dopełnienie spektaklu stanowiły piękna scenografia przygotowana przez p. Kingę Kwaczyńską oraz piosenki w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą p.Michała Dolaty. Popisy młodych solistów wywołały wzruszenie wśród widzów.
To wyjątkowe wydarzenie, jakim było przekazanie szkole sztandaru, dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Opracowała: Mariola Frąszczak