Uczniowie klasy I w Wonieściu realizowali projekt czytelniczy „W świecie Brzechwy i Tuwima”.

Głównym celem projektu była promocja literatury dziecięcej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i rozwijanie aktywności twórczej. Uczniowie przez miesiąc realizowali zaplanowane działania: czytali wiersze, analizowali ich przesłanie, ilustrowali treść, śpiewali piosenki z tekstami autorów...

123

Podsumowaniem projektu było przygotowanie przedstawienia. W czwartek 13 grudnia 2018 r. uczniowie dwukrotnie zaprezentowali swoje umiejętności. Publiczność – nauczyciele, koleżanki, koledzy oraz rodzice - nagrodzili aktorów gromkimi oklaskami.

456

789

W ramach realizacji projektu uczniowie wykonali również album na temat twórczości Brzechwy i Tuwima. Księga dostępna jest w bibliotece szkolnej.

„Brzechwa i Tuwim - to jak wiecie -
Bajkopisarze najlepsi na świecie.
Piękne wiersze nam darowali,
Byśmy o nich wciąż pamiętali.”

Renata Frąckowiak