Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zaprasza zainteresowanych rodziców dzieci sześcioletnich, pięcioletnich i czteroletnich (dzieci urodzone w roku 2013, 2014 i 2015) na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji (zapisów) do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.
Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 1700 w szkole w Starej Przysiece Drugiej, budynek A s.4.

Stara Przysieka Druga, dnia 7.02.2019 r. 

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Paweł Szymkowiak