„Sztandar – symbol honoru i więzi z Ojczyzną”. Hasło to przyświecało uroczystości, która odbyła się 23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

Tego dnia swoją obecnością mury szkoły zaszczycili szczególni goście: p. Arkady Radosław Fiedler - syn Patrona Szkoły, p. Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla, p. Wiesław Kasperski - Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, p. Jan Szczepaniak - Przewodniczący Rady Gminy Kościan, p. Mirosław Duda - Zastępca Wójta Gminy Kościan, p. Krzysztof Łączny - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, p. Alfred Splisteser - Radny Rady Miejskiej Śmigla, p. Justyna Mocek – Radna Gminy Kościan, ksiądz  kanonik Janusz  Buduj  -  Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Śmigiel, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Śmiglu, sołtysi okolicznych wiosek, przedstawiciele zakładów pracy współpracujących ze szkołą, nauczyciele oraz emerytowani pracownicy.

DSC 0283aDSC 0307aDSC 0276aDSC 0267a

Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów przez poczty sztandarowe reprezentujące szkoły w Bronikowie, Czaczu i Śmiglu oraz wykonaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły, p. Paweł Szymkowiak powitał zaproszonych gości. Następnie   ksiądz   kanonik   poświęcił   sztandar  ufundowany   przez   Radę   Rodziców  Szkoły  Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej. Przedstawiciele rodziców przekazali ten cenny dar na ręce dyrektora szkoły, z kolei on pocztom sztandarowym, które przyrzekły otaczać go czcią.

DSC 0145bDSC 0161bDSC 0159b

DSC 0186bDSC 0192bDSC 0217b

Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej oraz Szkoły Filialnej w Wonieściu.

DSC 0227cDSC 0245c

Po przemówieniach gości rozpoczęło się przedstawienie. Pierwsza część występu nawiązywała do symbolu narodowego uwiecznionego na rewersie sztandaru. Uczniowie zaprezentowali utwory dotyczące wydarzeń związanych z burzliwą historią naszej ojczyzny oraz tradycją narodową, a taką z całą pewnością stanowi polonez – taniec wykonywany przez szkolny zespół taneczny pod kierunkiem p. Agnieszki Wujczak – Kunc.

DSC 0382dDSC 0433dDSC 0419d

Druga część uroczystości została poświęcona patronowi szkoły, którego podobizna znajduje się na awersie naszego sztandaru, jego patriotycznej postawie oraz pasji podróżniczej. Dopełnienie spektaklu stanowiły piękna scenografia przygotowana przez p. Kingę Kwaczyńską oraz piosenki w wykonaniu  chóru  szkolnego  pod  batutą p. Michała Dolaty. Popisy młodych solistów wywołały wzruszenie wśród widzów.

DSC 0422eDSC 0456eDSC 0475eDSC 0568e

To wyjątkowe wydarzenie, jakim było przekazanie szkole sztandaru, dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Fot. Agnieszka Galus