Obchody Tygodnia Ofiar Katynia w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera trwały od 8-12 kwietnia. Uczniowie, realizując zadania zaproponowane przez organizatorów, upamiętnili wydarzenia z 1940 roku.

Klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum przygotowały gazetki pod hasłem“Pamięci Ofiar Katynia“. Kilkuosobowe zespoły składały teksty poetyckie o tematyce katyńskiej, które zostały zapisane na puzzlach rozmieszczonych na terenie budynku A. Następnie wybrani przedstawiciele klas umieszczali treść przydzielonego utworu na zielonych liściach wykonanych wg szablonu i zawieszali je na „katyńskim drzewie“ stanowiącym część instalacji znajdującej się w holu szkoły.
W ramach obchodów Tygodnia Ofiar Katynia został również rozstrzygnięty czwarty konkurs recytatorski „Katyń w poezji”. W kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej III miejsce zajęła Magdalena Bogusz z kl. 5a, II – Maria Machała z kl. 6b, a I – Zuzanna Żurek z kl. 6a. Wśród starszych uczniów na III miejscu uplasowała się Michalina Rzepka z kl. 3a gimnazjum, na II – Michalina Tic z kl. 7a. Najlepszą recytatorką okazała się Zofia Szymańska z kl. 8a. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne nagrody.
W bibliotece szkolnej mogliśmy obejrzeć wystawę tematyczną przygotowaną przez panią Marlenę Annę Stróżyńską.
Zaangażowanie wychowawców oraz uczniów w realizację zadań przyczyniło się do godnego uczczenia kolejnej rocznicy wydarzeń katyńskich.

Mariola Frąszczak