W ostatnim tygodniu nauki w naszej szkole odbywał się tydzień bezpieczeństwa. W ramach zajęć lekcyjnych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji.

P1040285aP1040288aP1040306aP1040313a

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem: pierwsza pomoc. Wszyscy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Przypomniano zasady układania osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy osobie, która zemdlała. Na lekcjach wychowawczych uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz jak zachować się w czasie upałów, aby ograniczyć ich negatywne skutki.

P1040300aP1040310aP1040312a

W drugim dniu dzieci i młodzież zapoznano z zasadami postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego. Dla wszystkich uczniów szkoły w Starej Przysiece Drugiej przeprowadzona została ewakuacja z budynku na wypadek pożaru.

Katarzyna Główczak