2 września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Jednocześnie szkoła rozpoczęła nową kartę swojej historii- powitaliśmy nową dyrekcję: panią dyrektor Małgorzatę Pawłowską- Górną i panią wicedyrektor Lidię Jankowską.

P1040317aDSC09343aP1040336aDSC09345a

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor, która powitała przybyłych na tę uroczystość gości: proboszcza parafii w Wonieściu, ks. Szczepana Szymendera, przedstawiciela Rady Miejskiej Śmigla, Alfreda Spistesera, oraz przewodniczącą Rady Rodziców, Małgorzatę Górną, a także nauczycieli, rodziców i uczniów, a w szczególności dzieci z oddziałów przedszkolnych i pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swą przygodę z nauką w murach tej szkoły. W swoim wystąpieniu wyraziła pragnienie, aby szkoła była miejscem przede wszystkim bezpiecznym i przyjaznym, oraz życzyła uczniom dobrych wyników w nauce i wiary we własne możliwości, a nauczycielom i rodzicom dobrej współpracy. Pani dyrektor odniosła się również do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie zwróciła się z prośbą do zebranych, aby minutą ciszy uczcić pamięć bohaterów, którzy oddali życie za wolną Polskę. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy złożyli życzenia pomyślności zarówno uczniom, jak i gronu pedagogicznemu. Ponadto Rada Rodziców złożyła na ręce pani dyrektor i wicedyrektor bukiet oraz gratulacje z okazji objęcia stanowiska. Po części oficjalnej swój program artystyczny przedstawili uczniowie klas drugich, którzy swoimi wierszykami i piosenkami pożegnali wakacje, a powitali z radością szkołę.

Magdalena Zapłata
Donata Kowalczyk
Renata Frąckowiak