W tym roku nasza szkoła bardzo aktywnie przystąpiła do przeprowadzania różnego rodzaju zbiórek.

IMG 20191127 132952aBATERIEaMAKULATURAa

Co miesiąc są zbierane plastikowe nakrętki, które przekazywane są na cel charytatywny dla chorego Franka. W trosce o środowisko organizowana jest zbiórka zużytych baterii, akumulatorków i telefonów komórkowych, gromadzona jest również makulatura. W korytarzach szkoły wystawiono kartony ze specjalnymi oznaczeniami, do których można wrzucić zużyte baterie i stare telefony komórkowe, a nawet tablety.
Zbiórki te organizowane są cyklicznie... Prosimy zatem o włączanie się do akcji! Odkładaj i zbieraj plastikowe nakrętki, bo możesz dzięki temu pomóc choremu chłopcu! Zbieraj makulaturę, bądź wrażliwy na środowisko, odkładając zużyte baterie i stare telefony komórkowe!
Takie akcje i zbiórki mogą stanowić dobrą okazję do zrobienia porządków... Zatem nie bądź obojętny i przyłącz się!

Kamila Czamańska
Magdalena Jąder-Cwojdzińska