W dnach 9 -10 stycznia odbyły się dwugodzinne zajęcia z doradcą zawodowym panem Grzegorzem Kozakiem pracownikiem Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmej.

spotkanie z doradcą

Podczas tych spotkań dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy nt. możliwości dalszej edukacji, swoich zasobów. Istotną wskazówką, której udzielił nam prowadzący zajęcia, było to, że należy dokonywać wyboru indywidualnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przekonaniami. Taka decyzja ma istotny wpływ na dalszy rozwój edukacyjny. W szkole ponadpodstawowej poznamy nowych ludzi i poszerzymy swoje horyzonty; warto, aby wyboru dokonać świadomie. Po spotkaniu każdy z nas mógł indywidualnie porozmawiać z doradcą zawodowym. Wielu skorzystało z tej możliwości.

Michalina Tic
Katarzyna Główczak