Jak co roku w sali wiejskiej w Wonieściu, z inicjatywy sołtysa - pana Alfreda Splistesera – 19 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie „Babć i Dziadków” oraz zaproszonych gości, m.in.: Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla pana Wiesława Kasperskiego oraz Wicedyrektor Szkoły pani Lidii Jankowskiej.

dzień seniora1dzień seniora2dzień seniora3

O oprawę artystyczną oraz miłą atmosferę uroczystości zadbała grupa uczniów ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej, która zaprezentowała przedstawienie jasełkowe oraz wykonała tradycyjne kolędy; do ich wyśpiewywania niezwykle chętnie włączali się Seniorzy, co bardzo ucieszyło młodzież.

Marlena Maria Stróżyńska