Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesza wszystkie zajęcia w szkole od dnia 12.03.2020 do dnia 31.03.2020 r.  Dotyczy to również oddziałów przedszkolnych oraz Szkoły Filialnej w Wonieściu.