Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 18 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2020/2021.

Ważne terminy rekrutacyjne:

 1) od 18.03.2020 r. godz. 800 do 3.04.2020 r. godz. 1500 – przyjmowanie wniosków od rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy Śmigiel;

 2) 23.04.2020 r. godz.1200 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 3) od 23.04.2020 r. od godz. 1200 do 30.04.2020 r. godz.1500 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (pisemne oświadczenie);

 4) 4.05.2020 r. godz. 1200 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

 5) od 5.06.2020 r. składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym (dla rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Śmigiel).

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz druki wniosku i oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Druki wniosków i oświadczenia dostępne są również w sekretariacie szkoły w Starej Przysiece Drugiej.

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Małgorzata Pawłowska-Górna