Ponawiam prośbę, aby ograniczyć wyjazdy i kontakty dzieci z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Proszę dopilnować, aby dzieci przebywały w domach. Nie jest to czas wyjazdów (np. do centrum handlowego) i spotkań towarzyskich.

Na iDzienniku przygotowaliśmy dla uczniów zadania do wykonania. Proszę, aby dzieci na bieżąco, codziennie śledziły zamieszczane informacje i pracowały w domu. Nauczyciele  mają możliwość monitorowania otwierania przez uczniów iDziennika.

Proszę o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które powracają z zagranicy. Ich zdrowie jest zagrożone koronawirusem. Pamiętajmy też o osobach starszych, które są w grupie wysokiego ryzyka.

Przypominam
W razie wystąpienia niepokojących objawów choroby, proszę o natychmiastowy kontakt z odpowiednimi służbami

Tel. 800 190 590

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Pawłowska-Górna