Kalendarium ósmoklasisty 2020/2021

REKRUTACJA

  • od 11 maja do 23 czerwca do godz.15.00! – złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • od 11 maja do 20 maja do godz. 15.00! – złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w SP oraz oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

  • od 21 maja do 8 czerwca – sprawdziany uzdolnień kierunkowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej UWAGA! – należy dokładnie sprawdzić jakie terminy wskażą wybrane szkoły

  • 19 czerwca – termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

  • 26 czerwca – wydanie zaświadczeń, świadectw, koniec roku szkolnego

  • od 26 czerwca do 30 czerwca – do godz. 15! – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia SP oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • 13 lipca 2020 o godz. 10.00 – podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • od 11 maja do 14 lipca – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Szczegóły rekrutacji na podanych niżej stronach: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/ https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY