W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, w trosce o bezpieczeństwo pracowników informuję, że wszystkie dokumenty należy:

  • składać elektronicznie, pocztą mailową na adres: sekretariat@szkola-przysieka.pl
    lub
  • uzgadniać telefonicznie, pod nr telefonu: 655122662 w godz. 7:00 - 15:00.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkola-przysieka.pl w zakładce Rekrutacja.
Dokumenty zostały również udostępnione w formie papierowej w holu głównym budynku szkoły.

Wnioski do oddziału przedszkolnego i zgłoszenia do I klasy szkoły podstawowej będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem od dnia 18 marca 2020 r., poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w holu głównym szkoły.

Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i ograniczenie kontaktów osobistych z pracownikami szkoły do niezbędnego minimum.

Dyrektor Szkoły
/-/ Małgorzata Pawłowska-Górna