Szanowni Państwo!

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki w czasie epidemii związanej z COVID-19.
Proszę o zapoznanie się z udostępnionymi materiałami:

1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
3. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
4. Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
5. Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów
6. Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży