Szanowni Państwo, drodzy Nauczyciele, Rodzice i wy – uczniowie.

"Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia."

Rok szkolny 2019/2020 był szczególnym czasem; czasem pracy zdalnej, poza murami szkoły. Do marca spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i śmialiśmy się, byliśmy razem. Potem pojawiła się inna rzeczywistość szkolna, dotychczas nikomu nieznana. Ograniczyliśmy nasze kontakty do rozmów poprzez komunikatory i telefony. Ale dzięki postawie otwartości naszej społeczności szczęśliwie dotarliśmy do końca roku szkolnego.

Dziś będą wręczane świadectwa – podsumowanie Waszej i naszej pracy.

W tym roku za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie postanowiliśmy nagrodzić 31 uczniów. Odbiorą oni świadectwa z wyróżnieniem. 39 uczniów Rada Pedagogiczna wyróżniła „Dyplomem wzorowy uczeń”. Wyniki są wysokie, a wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

Chcę, aby czas spędzony wspólnie w tej szkole, nieważne czy w murach, czy poza nimi, został w pamięci każdego z nas. Wasi nauczyciele i wychowawcy odkrywają w Was talenty, motywują do działania, do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Niech patron naszej szkoły, podróżnik Arkady Fiedler będzie przypominał o podróży, jaką każdy z Was powinien przeżyć, aby odnaleźć swój mały Eden.

Bardzo dziękuję za mijający rok, aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, a przede wszystkim godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach, konkursach i zawodach.  Cieszę się, że dzięki Waszej aktywnej postawie tak wiele osób mogło usłyszeć o małej, ale jakże przyjaznej szkole w Starej Przysiece Drugiej.

W 1974 r. w jednej z audycji A. Fiedler wyznał: „Do przyrody podchodzę przede wszystkim uczuciowo i z sercem”.  Nawiązując do sylwetki patrona i analizując  zaangażowanie uczniów w akcje ekologiczne, mogę śmiało stwierdzić, że i w Waszych sercach rozpalono ogień miłości do przyrody. Zbieraliście nakrętki, baterie…

Fiedler  w swoich książkach pisał o tym, że „w życiu jest więcej słońca niż cieni”. Mówił, że kochając słońce, nie zamyka oczu na cienie. Postarajmy się odnaleźć jak najwięcej promieni słonecznych wokół siebie i nie zamykać oczu na cienie, bowiem one były, są i będą. Możemy rozjaśnić je naszą aktywną postawą i otwartością na rzecz innych ludzi.  Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje charytatywne i wolontariat, za podejmowanie działań na rzecz społeczności.

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za  wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw naszych uczniów. Za czas poświęcony w przygotowanie do konkursów i zawodów.

Dziękuję Radzie Rodziców, przyjaciołom szkoły za zaangażowanie i pomoc udzieloną podczas realizacji zadań szkoły; za poświęcony czas i okazaną dobroć oraz udzieloną radę. Wspólnie budujemy obraz naszej szkoły, małej społeczności.              

                                                                                                           Dziękuję!

Czego życzyć w takim dniu?

Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki.

Wakacje to beztroska, relaks, czasami tak potrzebne ,,nic nierobienie”, a także podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Życzę  odwagi w spełnianiu marzeń i wytrwałości w dążeniu do celu, a także  pomyślności i wielu sukcesów. Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały członkom naszej społeczności dużo radości, a zarazem okazały się czasem bezpiecznej wędrówki, odpoczynku, szczęśliwego powrotu. Spotkajmy się pełni sił i dziecięcej radości 1 września 2020r.                                                                              

Natomiast mówiąc uczniom klasy ósmej „Do widzenia”, życzę sukcesów  w nauce, odnalezienia prawdziwej przyjaźni, a jednocześnie trzymam kciuki, aby Wasze życie było ciekawe, pełne przygód, doświadczeń. Byście wciąż odwiedzali nowe porty i znajdowali tam piękne i ciekawe rzeczy. Byście umieli te piękne rzeczy właściwie wykorzystać. By w Waszych sercach  nigdy nie gościł lęk.

My – Wasi rodzice i nauczyciele mamy nadzieję, że dobrze Was do tej wędrówki przygotowaliśmy.

obraz z cytatem Pamiętajcie,

Arkady Fiedler także miał marzenia, a dzięki dążeniu do celu udało mu się je zrealizować. Nie bójcie się spełniać swoich. Chcę wierzyć, że dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom świat jawi się Wam jako bardziej przyjazny i zrozumiały. „Nie lękajcie się...”.

Liczę, że na zawsze pozostaniemy w Waszej pamięci i że zawsze chętnie będziecie do nas wracać.                   

Lista uczniów nagrodzonych w roku szkolnym 2019/2020

                                                              

Powodzenia                 

Dyrektor Szkoły             

Małgorzata Pawłowska-Górna