W okresie od 1 września do 15 września 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem15 października 2020 r.).

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w godzinach pracy Ośrodka:
- w poniedziałki od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 655-180-969 wew. 22.