Na początku października rozpoczęła się kampania wyborcza kandydatów chcących zostać Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Uczniowie przygotowali plakaty wyborcze przedstawiające ciekawe pomysły, jakie chcieliby zrealizować w szkole.

kandydaci do samorządu uczniowskiegoprzewodnicząca Daria Skotarczakkomisja wyborcza 

Kandydaci proponowali swoim wyborcom, np. automaty z przekąskami, kontynuację „Szczęśliwego numerka”, organizację kącików odpoczynku dla uczniów, wprowadzenie zakazu zadawania prac domowych na weekend, sklepik szkolny oraz dobrą zabawę i uśmiech.

plakat A.Stróżyńskiejplakat K. Tomaszykplakat wyborczy M.Bogusz

plakat B. Andrzejewskiegoplakat N. ZapłatyPlakat D. Skotarczak

Społeczność szkolna 13 października 2020 r. wzięła udział w wyborach, które ze względu na sytuację miały trochę zmienioną formę. Uczniowie oddawali swoje głosy na trzeciej lekcji w swoich klasach pod nadzorem nauczycieli uczących. Po zebraniu kart do głosowania delegacja dostarczała je do urny wyborczej. Potem komisja wyborcza w składzie: Zofia Sadowska, Dominika Olejnik, Nikola Adam, Anna Bródka oraz opiekun SU zabezpieczyli karty, które zostały podliczone 15 października. Następnie na oficjalnym spotkaniu komisji oraz kandydatów zostały ogłoszone wyniki wyborów. Największą liczbę głosów zdobyła Daria Skotarczak z klasy 6b i to ona od tego dnia została oficjalnie Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.
Gratulacje dla Darii; podziękowania i gratulacje dla pozostałych kandydatów, tj. Katarzyny Tomaszyk, Bartosza Andrzejewskiego, Anny Stróżyńskiej, Magdaleny Bogusz, Natalii Zapłaty, Marty Szymańskiej i Julii Mazurek oraz członków komisji wyborczej.
W najbliższych dniach zostanie wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego oraz w głosowaniu jawnym - nowy opiekun.

Marta Bosy