Każda szkoła posiada swoją misję i wizję, która pokazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom, jaki jest kierunek wdrażania zmian i postępowania w życiu szkoły. Zapisy wizji i misji są drogowskazem do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego oraz wychowawczego naszych uczniów.

Wyróżniony plakat kl. 4bNagrodzone przedszkolaki Wyróżniony plakat kl.7a


W Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera misja i wizja znajdują się w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym; jej celem jest:
„wychowanie dzieci w duchu ciekawości poznawczej, kształcenie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie umiejętności realizacji marzeń i rozwijania pasji, wytyczanie drogi do wartościowego życia, poszanowanie tradycji, budowanie wizerunku szkoły w oparciu o ideały naszego patrona”.
Nasza szkoła, która jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, umożliwia wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.”

Nasze pasje prace przedszkolakówWyróżnieni uczniowie z klasy drugiej i klas trzecich w Przysiece oraz z klasy trzeciej w Wonieściu
Aby przybliżyć społeczności szkolnej założenia misji i wizji naszej szkoły, został ogłoszony konkurs dla uczniów. Pierwszym etapem było omówienie przez wychowawców klas treści zapisanych w tym dokumencie. Następnie na zajęciach wychowawczych uczniowie realizowali założenia konkursu, który w klasach młodszych oraz w oddziałach przedszkolnych dotyczył „Miejsca marzeń i pasji w misji szkoły”, natomiast klasy 4-8 realizowały wspólny plakat na temat „Kodeks ucznia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”. Uczniowie przygotowali ciekawe i twórcze prace plastyczne oraz plakaty.

Praca Agnieszki kl. 3bPPraca Antka kl. 3aWPraca Estery kl.2aP

Praca Julki K. kl. 3aWPraca Kacpra kl. 3aP

W listopadzie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.
Odziały przedszkolne: Jędrzej Łupicki, Adrian Fryder, Lilianna Migdał, Tymoteusz Kośniewski i Nikodem Lichy.
W klasach drugich i trzecich: Estera Nowak i Wiktor Budziński z klasy 2aP, Kacper Sporny i Oskar Bergman z klasy 3aP, Julia Kubiak i Antoni Kujawa z klasy 3aW oraz Agnieszka Bartkowiak i Nikola Sobczyńska z klasy 3bP.
W kategorii klas 4-8 zwyciężyły plakaty klas: 4b i 7a. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w udział w konkursie.

Pedagog szkolny.