Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 22 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2021/2022.

Ważne terminy rekrutacyjne:

1) od 22.02.2021 r. godz. 800 do 9.03.2021 r. godz. 1500 - przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) 24.03.2021 r. godz.1200 - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

3) od 24.03.2021 r. od godz. 1200 do 2.04.2021 r. godz.1500 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

4) 6.04.2021 r. godz. 1200 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

5) od 1.06.2021 r. - składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym.

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz druki wniosku i oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.
Druki wniosków i oświadczenia również będą dostępne w holu szkoły w Starej Przysiece Drugiej.

Uwaga!

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia , które należy złożyć
    od 15 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r. do godz. 1500.

  2. Rodzice dzieci już przyjętych do danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 15 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r. do godz. 1500.

DYREKTOR SZKOŁY /-/
mgr Małgorzata Pawłowska-Górna