Zima w tym roku skąpi nam śniegu i dlatego okazji do zabaw na białym puchu jest niewiele. Przedszkolaki z oddziału 0a ze Starej Przysieki Drugiej wykorzystują zatem każdą z nich.

Dzieci lepią bałwana Grupa 0aP ze swoimi bałwankami Dzieci lepią bałwana

Jakże to siedzieć w sali, gdy ubielone boisko jest wymarzonym miejscem zawodów w rzucaniu śnieżkami do celu, w poruszaniu się po śladach, w tropieniu itp.? Gdy z nieba sypie śnieg, to i bałwana można ulepić. Zimowe zabawy na świeżym powietrzu są świetną rozrywką, po której dzieci z apetytem zjadają smaczny obiadek.

Natalia Ornoch