Sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wiążąca się z nią izolacja, zdalne lekcje i ograniczenie kontaktów z rówieśnikami mogą przyczyniać się do pojawienia się poczucia osamotnienia, a także wielu innych problemów i zmartwień.

Dlatego, jeśli potrzebujesz pomocy, masz gorszy nastrój, nie wiesz, z kim porozmawiać, coś bardzo Cię martwi…  

ZADZWOŃ!!!

Za pośrednictwem edziennika lub platformy Microsoft Teams możesz skontaktować się również z pedagogiem szkolnym, wychowawcą lub innymi specjalistami z naszej szkoły.

Możesz skorzystać z podanych poniżej telefonów oraz adresów instytucji pomocowych (gminnych, powiatowych lub krajowych).

POTRZEBUJESZ POMOCY

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI MŁODZIEŻY I RODZICÓW

ZADZWOŃ POROZMAWIAJ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŚCIANIE

UL. KOŚCIELNA 5A

TEL. (65) 512 70 60, (65) 511 74 20

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera
w Starej Przysiece Drugiej

PEDAGOG SZKOLNY

TEL. (65) 512 26 62 wew. 15

116 111

Telefon zaufania dla młodzieży

czynny 24 godziny

 

800 080 222

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

czynna 24 godziny

65 518 09 69

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny
w Śmiglu
ul. Mickiewicza 11

 

65 518 09 69

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Śmiglu

65 512 73 28

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Kościanie
ul. Szpitalna 7A

 

65 511 01 66

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kościanie
ul. Gostyńska 38

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA"

22 668 70 00

PORADNIA CZYNNA CODZIENNIE OD GODZINY 12.00 DO 18.00

655 116 350 lub 112

Posterunek POLICJI
w Śmiglu
ul. Dworcowa 2

800 12 12 12

Całodobowy Dziecięcy
Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

lub czat
brpd.gov.pl/sos-czat

 655 110 166 lub 655 120 217

Zespół Wsparcia Rodziny
w Kościanie
ul. Gostyńska 38

2 środy miesiąca
w godzinach od 15.00 do 17.00

 801 889 880

Telefon zaufania
uzależnienia behawioralne

czynny codziennie
w godzinach
od 17.00 do 22.00