Zapraszamy na darmowe zajęcia dla młodzieży szkolnej z przywództwa, zarządzania i przedsiębiorczości prowadzone przez wykładowców akademickich.

Ponad 100 uczniów z klas 4-6 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach online z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeks i możliwość wcielenia się  w role kierowników zespołów i projektów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Oprócz wiedzy merytorycznej zdobędą również umiejętności miękkie – przywódcze, pracy w grupie, autoprezentacji, ustalania celów. Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy trwają do 28 lutego 2021 r. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 25 marca. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 10 lat. Obecnie ze względu na epidemię realizowany jest w formie zdalnej – online, w godzinach popołudniowych 17:30-19:00.

Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Oszczędzanie i inwestowanie, tworzenie innowacyjnych strategii oraz kampanii reklamowych, projektowanie ekologicznych produktów, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dowiedzą się również, dlaczego gospodarka jest silna lub słaba oraz czym jest koniunktura. Poznają też strategie firm, których produkty i koncepcje podbiły światowe rynki. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy nad projektami i autoprezentacji.

Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone zostało na część teoretyczną i praktyczną. Na koniec najlepsi uczniowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe.

Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.

Oferujemy również zajęcia dla dzieci i opiekunów prowadzone przez renomowanych trenerów personalnych, psychologów oraz specjalistów z obszaru pedagogiki, medioznawstwa i ekonomii.

Terminy zajęć: 25 marca, 8, 15, 22 kwietnia, 13, 20 maja 2021 r.

Godziny: 17:30-19:00.

Zapisy EUD:  www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2/

(Prosimy o wybranie ośrodka EUD: Poznań)

Program dla młodzieży

 1. „Strategie inwestycyjne ” 
 2. „Reklama a wywieranie wpływu” 
 3. „Talent autoprezentacji” 
 4. „Koniunktura i pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego” 
 5. „Ekologiczny znaczy trendy” 
 6. „Podziwiane firmy świata”

Zajęcia dla rodziców i opiekunów

 1. „Wspieranie miękkich kompetencji dziecka – techniki szybkiego uczenia się” 
 2. „Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem” 
 3. „Zarządzanie czasem dziecka” 
 4. „W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?” 
 5. „Inteligencja emocjonalna” 
 6. „Inspirujące strategie – podziwiane firmy świata”