Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Powiat Kościański - mój bezpieczny dom”. Ideą, która przyświeca organizatorom konkursu, jest zwiększenie świadomości mieszkańców naszego regionu na temat obowiązków wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz rozpowszechnianie dobrych nawyków i praktyk.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Dla każdej z kategorii przygotowano inny temat prac związany z bezpieczeństwem pożarowym. Motyw przewodni prac artystów w wieku do 6 lat to „Kominiarz przynosi szczęście”; dla ekspertów w wieku 7-10 lat brzmi on „Przed zaśnięciem zamknij drzwi”, a mistrzowie w wieku 11-15 lat zmierzą się z hasłem „Czujka na straży mojej rodziny".

Plakat konkursu plastycznego

Poniżej znajdują się linki do regulaminu konkursu oraz karty zgłoszeniowej i klauzuli informacyjnej, którą muszą wypełnić i dołączyć do pracy opiekunowie uczniów.

Regulamin konkursu 
Karta zgłoszeniowa 
Klauzula informacyjna 

Przygotowane przez uczniów dzieła można wysłać pocztą albo dostarczyć osobiście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Bączkowskiego 5a w Kościanie (prace będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00) – do 31 marca; ewentualnie (pracę i komplet podpisanych dokumentów) przekazać do szkoły – do piątku 26 marca.
Prace laureatów będą wykorzystane podczas akcji edukacyjnych i wystaw.