Nie od dziś wiadomo, że wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym. Zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny.

Prezentacja prac plastycznych Symbole narodowe klasy 3aPPrezentacja prac uczniów klasy 3b pod tytułem Symbole narodowe

Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej. Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, ciekawość i gotowość do poznawania, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Stąd pomysł, aby wykorzystać metodę projektu edukacyjnego w pracy z uczniami klasy 3aP i 3bP. Głównym celem pracy zatytułowanej SYMBOLE NARODOWE było kształtowanie u dzieci szacunku do symboli narodowych i dumy z tego, że są Polakami.

Wykorzystując swą dziecięcą ciekawość i gotowość do poznawania oraz przeżywania, uczniowie wykonali następujące zadania:

  • zebrali i spisali informacje nt. pochodzenia naszych symboli,
  • przedstawili je w formie plastycznej,
  • wyszukali i spisali wiersze poświęcone symbolom narodowym.

Biało czerwona flaga wykonana z nasion

Efekty pracy dzieci można zobaczyć w salach lekcyjnych 4B i C2.
Mamy nadzieję, że obecni uczniowie klas trzecich w przyszłości będą z dumą wypowiadali słowa: „Polak" i „Ojczyzna".

Donata Kowalczyk, Magdalena Zapłata