„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas”.

Od wielu lat w szkole filialnej w Wonieściu włączamy się w różne działania charytatywne. Systematycznie prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek. W ten sposób uczymy dzieci, że niewiele trzeba, aby pomóc drugiemu człowiekowi (środki pozyskane w ten sposób są przeznaczane na rehabilitację chorych dzieci). W tym roku szkolnym przekazaliśmy zebrane nakrętki na rehabilitację Paulinki z Kościana i Marysi z Brenna.

Zaangażowaliśmy się również w pomoc dla Kai z Darnowa. Kupujemy „cegiełki” na leczenie dziewczynki. Ponadto spora grupa dzieci weźmie udział w biegu charytatywnym w Śmiglu.
Poza tym kolejny raz zbieraliśmy monety w ramach akcji GÓRA GROSZA. Zgromadziliśmy 12235 monet na ogólną kwotę 425,24 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto Towarzystwa Nasz Dom. Cel, jaki nam przyświeca, to pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Wszystkim, którzy angażują się w pomaganie innym, z całego serca dziękujemy.

Pomagajmy i w dalszym ciągu zbierajmy!

Wanda Olejnik