Kolejny rok szkolny za nami. W piątek 25 czerwca uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i przedstawicielami rodziców. Ze względu na ograniczenia związane z reżimem sanitarnym spotkania odbyły się w trzech grupach. Główna uroczystość rozpoczęła się zaprzysiężeniem nowych członków pocztu sztandarowego i przekazaniem sztandaru młodszym uczniom. Sztandar przejęli: Szymon Rzanny, Julia Mituła i Anna Stróżyńska.

4. Uroczyste ślubowanie nowych członków pocztu sztandarowego18. Nagrodzeni uczniowie z klasy 2a w towarzystwie wychowawczyni i pani dyrektor15. Uczniowie idą czwórkami podczas tańczenia poloneza

Wzruszającym momentem było pożegnanie pracowników, którzy rozstają się z naszą szkołą. Podziękowania i kwiaty z rąk pani dyrektor, nauczycieli oraz przedstawicieli Rady Rodziców odebrały Marta Bosy i Halina Iwanowicz. Wieloletnią pracę na rzecz społeczności szkolnej zakończyła również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Górna, która pożegnała się z zebranymi.
W dalszej części spotkania pani dyrektor nagrodziła najlepszych uczniów, wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy „Wzorowego Ucznia”; pogratulowała również uczniom, którzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz dzielą się nimi ze społecznością szkolną – zgodnie ze słowami „Pasja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy masz ją z kim dzielić”.
Podziękowania za zaangażowanie odebrali również uczniowie, którzy włączali się w działalność społeczną. Pan Michał Dolata wyróżnił absolwentów przygotowujących oprawę muzyczną wielu uroczystości szkolnych. Opiekunka gazetki szkolnej „Migawki spod ławki” wręczyła nagrody wskazanym przez wychowawców uczniom, którzy najskuteczniej pracowali nad własnym charakterem. Doceniono też rodziców zaangażowanych w pomoc na rzecz szkoły.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było pożegnanie uczniów klas ósmych. W krótkiej części artystycznej absolwenci podziękowali dyrekcji i nauczycielom za wspólne lata nauki, zatańczyli poloneza i wykonali utwór Marka Grechuty „Dni, których nie znamy”. Po zakończeniu spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia i uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Galeria zdjęć

Bernadeta Bartkowiak