Zakończyliśmy Kampanię Białych Serc (trwającą od dwunastego października). KBS to Europejski Solidarny Protest Przeciwko Przemocy. W tym roku motywem przewodnim było hasło „Od piwa nie tylko głowa się kiwa”. Głośne NIE alkoholowi powiedziały klasy piąte i siódme. W oknach i na gazetkach naszej szkoły pojawiły się białe serca - symbol włączenia się w akcję.

Okolicznościowy plakat kampaniiKlasy 7 na spotkaniu z policjantemWystawa książek w biblioteceWystawa prac konkursowych

W bibliotece zorganizowana została wystawa książek, publikacji i filmów na temat przeciwdziałania nałogom. Odbywały się spotkania warsztatowe z policjantem. Ogłoszony został konkurs na logo kampanii, które należało wkomponować w plastron bluzy. Następnie prace zostały wystawione i ocenione. Laureatów nagrodzono drobnymi upominkami. Zwycięzca otrzymał również tort dla swojej klasy. Pierwsze miejsce zdobyła Lena Jakubowska (5a), drugie Oliwia Wielowiejska (7a), trzecie Daria Szczerbal (5a) i Błażej Wojciechowski (5a).
Dużym powodzeniem cieszyła się akcja „Jabłka jemy surowe – nie przetworzone”. Grupa wolontariuszy z naszej szkoły częstowała dzieci i młodzież dorodnymi jabłkami (pozyskanymi od sponsora TOP FARMS ).
Wspaniały odzew zyskała zbiórka odzieży dla osób dotkniętych bezdomnością. Przygotowane przez wolontariuszy kartony systematycznie zapełniały się ciepłymi szalami, skarpetami, czapkami i rękawicami. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Lesznie. Przyjęte zostały z głęboką wdzięcznością. Dziękujemy darczyńcom za okazane zrozumienie i pomoc.

Wspólny śpiewZwycieżczyni konkursu


Całość działań zakończyliśmy, zgodnie z oczekiwaniami organizatora głównego, wspólnym odśpiewaniem „Wehikułu czasu” zespołu Dżem w hołdzie osobom, które przegrały walkę z nałogiem.

Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak
Joanna Włodarczak
Kinga Kwaczyńska
Marlena A.Stróżyńska
Magdalena Jąder – Cwojdzińska
Michał Dolata