Z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Samorządu Uczniowskiego zorganizowano zbiórkę zniczy i sprzątanie grobów.

 Prace porządkowe wolontariuszekSprzątanie opuszczonych grobów przez Szkolny Klub WolontariatuSzkolny Klub Wolontariatu przy opusczonym grobie na cmentarzu w Wonieściu


28 października w godzinach popołudniowych wolontariuszki spotkały się na cmentarzu parafialnym w Wonieściu w celu uporządkowania zaniedbanych i opuszczonych grobów oraz odwiedzenia mogił naszych kolegów i koleżanek, którzy przedwcześnie odeszli. Uczniowie przynieśli worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze i znicze. Wykazali sie zaangażowaniem i pracowitością przy zgrabianiu liści, wyrywaniu trawy i chwastów. Radością napawa fakt, że potraktowali sprzątanie cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Akcja zakończyła się modlitwą za zmarłych oraz zapaleniem zniczy - nie tylko na grobach byłych uczniów naszej szkoły, ale również na grobie Powstańca Wielkopolskiego i księdza Leona Stępniaka (proboszcza parafii w Wonieściu i więźnia obozu w Dachau).

Opuszczony grób uporządkowany przez wolontariuszkiWolontariuszki przy pracach porządkowych opusczonych grobów

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz Samorządu Uczniowskiego - panie: Joanna Włodarczak i Katarzyna Główczak dziękują serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbiórki zniczy, dyrektor szkoły pani Małgorzacie Pawłowskiej - Górnej za wskazanie miejsc, w których spoczywają byli uczniowie szkoły, a w szczególności wolontariuszkom: Nikoli Adam, Dominice Olejnik, Zosi Wawrzyniak, Alicji Szklarskiej, Amelce Kubiak i Darii Skotarczak za poświęcony czas i zaangażowanie.

Katarzyna Główczak
Joanna Włodarczak