W listopadzie uczniowie klasy 1aW i 2aW w szkole filialnej realizowali projekt „Las bez tajemnic”. Obejmował on zestaw działań mających na celu rozwijanie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie postaw ekologicznych już u najmłodszych dzieci. Ponadto w ramach projektu odbył się konkurs plastyczny z okazji Dnia Drzewa; zorganizowana została wycieczka do Śmigla.

uczennica klasy 1W ze swoim glinianym kubeczkiemUczniowie kl.2W podczas zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmigluuczniowie klasy 1w nagrodzeni dyplomami i upominkami za udział w konkursie plastycznym Uczniowie kl.2W z dyplomami za udział w konkursie plastycznym z okazji Dnia Drzewa

W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej na temat „Jesień w lesie – w książkach, obrazach i muzyce”. Inną atrakcją były warsztaty ceramiczne w śmigielskiej garncarni „Na garnuszku” – dzieci wykonały gliniane naczynia, które ozdobiły leśnymi, jesiennymi motywami.

uczniowie 1w podczas warsztatów ceramicznychUczniowie kl.2W podczas warsztatów ceramicznych

Realizacja zagadnień odbywała się również w szkole poprzez zajęcia tematyczne i czytelnicze, podczas których uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat korzyści płynących z lasu dla człowieka oraz na temat właściwego, proekologicznego, a także bezpiecznego zachowania w lesie i korzystania z jego dobrodziejstw.

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość rozwinięcia umiejętności pracy zespołowej i wytrwałości.

Renata Frąckowiak
Magdalena Zapłata