W dniach od 13 września do 19 listopada 2021 r. przeprowadzona została w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej oraz w jej filii w Wonieściu Czytelnicza Akcja Społeczna „Zaczytana Przerwa”.

W ramach akcji czytaliśmy podczas przerw przykłady twórczości Stanisława Lema oraz baśnie i legendy polskie. Czytającymi byli nauczyciele i chętni uczniowie z klas najmłodszych oraz z Samorządu Uczniowskiego.

„Zaczytana Przerwa” została m. in. zorganizowana 29 września w Dniu Głośnego Czytania. Uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej uczestniczyli we wspólnym czytaniu również w dalszych dniach w swoich salach, podczas własnych przerw. W klasach drugiej i trzeciej czytającymi byli zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy sami zgłaszali się aby poczytać swoim kolegom i koleżankom.

Uczennica klasy drugiej czytająca swoim kolegom i koleżankom

Doskonałą okazją do czytania był 5 listopada - Dzień Postaci z Bajek, podczas którego zapoznawaliśmy się z postaciami z polskich legend zawartych w „Klechdach domowych”.

Uczniowie klasy pierwszej wspólnie z czytającą im bibliotekarkąWychowawczyni klasy trzeciej czyta swoim uczniomUczniowie klasy drugiej z bibliotekarką prezentującą książkę Klechdy domowe

Marlena Anna Stróżyńska