Wolontariusze ze SKW uczestniczyli w Gali Wolontariusza zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inga. Podczas uroczystości nasi uczniowie podsumowali i zaprezentowali efekty projektu, w jakim wzięli udział.

Wolontariusze z zaświadczeniami ukończonych warsztatówPodzękowania dla Szkolnego Klubu Wolontariatu za współpracęPodziękowanie dla SKW za współpracę w projekcie

SKW uczestniczył w rożnych warsztatach, które dały możliwość zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach. Społeczność szkolna miała możliwość śledzić ich przebieg na bieżąco – za pośrednictwem artykułów publikowanych na stronie internetowej szkoły. Dzięki takim szkoleniom stworzono projekt i pozyskano pieniądze na zakup naklejek aktywizujących; pozwolą one uczniom aktywnie spędzić przerwy. Miniony rok to czas owocnej pracy naszego SKW. Jej efekty już niebawem będą widoczne w naszej szkole.

Opiekun SKW