Informacja o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pojawiły się terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje

Terminy Zadania

 od 16 czerwca 2022 r.
 do 20 czerwca 2022 r.
 do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 od 16 maja 2022 r.
 do 31 maja 2022 r.
 do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,
klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
 od 1 czerwca 2022 r.
 do 14 czerwca 2022 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych,
próby sprawności fizycznej (dotyczy wybranych szkół)
 od 24 czerwca 2022 r.
 do 12 lipca 2022 r.
 do godz. 15:00
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o wynikach egzaminu
 od 31 lipca 2022 r.
 do 4 sierpnia 2022 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty
 20 lipca 2022 r.
 godz. 10:00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 od 20 lipca 2022 r.
 do 1 sierpnia 2022 r.
 do godz. 15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
 2 sierpnia 2022 r.
 do godz. 13:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod linkiem:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

W razie wątpliwości lub pytań zachęcam do kontaktu J

Katarzyna Główczak (doradca zawodowy)