Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Nasi uczniowie będą̨ przygotowywać́ szmaciane laleczki symbolizujące pomoc, jaka jest udzielana najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF Polska, która już̇ po raz szósty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień́ ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują̨ i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy odbędzie się̨ ich wystawa w szkole. Lalki zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. Każdy będzie mógł wybrać́ laleczkę̨, zaopiekować́ się̨ nią̨, a jednocześnie uratować́ życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę̨.
Zebrane środki umożliwią̨ zaszczepienie dzieci mieszkających w najuboższych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają̨ im takie choroby jak: gruźlica, odra, tężec, błonica, krztusiec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Polsce.
Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Akcja ta uświadamia również̇, że pomaganie może być́ nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne.
Poprzednie pięć́ edycji akcji „Wszystkie Kolory Świata” cieszyły się̨ ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 3 tysiące placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności udało się̨ pozyskać́ blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie dzieci w takich krajach jak Sierra Leone, Czad, Sudan Południowy czy Angola.

Pedagog szkolny