21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma zadanie przypomnieć wszystkim, jak ważny jest szacunek do języka rodzimego i dbałość o jego przetrwanie.

Uczestnicy potyczek ortograficznych pozują z królem ortografii MarcelemUczniowie klasy 1 z nagrodzoną królową Języka Ojczystego Majką Uczniowie_z_klasy_2W_podczas_zabawy_ortograficznej.jpg

Uczniowie klasy 2W podczas wykonywania zadania ortograficznegoUczniowie klasy 1 wykonują zadanie

Tego dnia uczniowie klas 1. i 2. szkoły filialnej w Wonieściu próbowali ,,zaprzyjaźnić się" z ortografią. Poprzez zabawę oswajali się z regułami ortograficznymi: wykonywali ortogramy, rozwiązywali krzyżówki, tworzyli ,,ortokwiatki". Aby sprawdzić swoje umiejętności, musieli napisać dyktando w nietypowej formie. Podczas wykonywania tego zadania, oprócz znajomości zasad ortograficznych, przydała się też dobra kondycja sportowa. Taki sposób sprawdzania wiedzy bardzo się wszystkim spodobał. Dyktando zostało ,,odczarowane" - teraz kojarzy się tylko ze świetną zabawą. W klasie pierwszej królową ,,Klasowych Potyczek Ortograficznych" została Maja Ciesielska, a w klasie drugiej tytuł ,,króla" otrzymał Marcel Konieczny.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do podejmowania ortograficznych wyzwań. Pamiętajcie, że trening czyni MISTRZA!

Magdalena Zapłata
Renata Frąckowiak

 

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, „Stół z powyłamywanymi nogami” – te i wiele innych łamańców językowych można było w ostatnich dniach usłyszeć we wszystkich klasach szkoły podstawowej, ponieważ 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak trudny, ale też ciekawy, jest to język mogli przekonać się ci z nas, którym wychowawczynie i polonistki zaproponowały różnorodne zabawy językowe (sprawdzające m. in. znajomość ortografii, gramatyki oraz dykcję).
Poza tym w bibliotece szkolnej można było obejrzeć gazetkę z okazji Dnia Języka Ojczystego oraz zapoznać się z informacjami umieszczonymi na "Wirtualnej gazetce biblioteki szkolnej". Na platformie Microsoft Teams zebrano również informacje przeznaczone dla uczniów kl. 1-3 "Czy znacie polski alfabet?", a także dla kl. 4-8 "Błyskawiczne dzieje polszczyzny" oraz "Z jak zagadka" (animowany film krótkometrażowy, który powstał w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty”).
Pamiętajmy słowa słynnego polskiego poety! „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (M. Rej).

Marlena Maria Stróżyńska