22 lutego 2022 roku w szkole w Starej Przysiece Drugiej i w filii w Wonieściu odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas drugich ,,W świecie wierszy Juliana Tuwima". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich, zdolności artystycznych oraz uwrażliwienie na piękno poezji.

Uczestnicy konkursu z 2aP z dyplomamiUczestnicy konkursu recytatorskiego W świecie wierszy Juliana Tuwima

Chętni uczniowie zaprezentowali wybrany przez siebie wiersz. Każdy uczestnik włożył dużo pracy i starań, by jego występ był niezapomniany. Dzieci wykazały się talentem recytatorskim, a przy tym dużą odwagą, pokonując swoją nieśmiałość. Poziom recytacji był bardzo wyrównany.
Każda prezentacja była oceniana według następujących kryteriów: wyrazistość mowy, dykcja, opanowanie pamięciowe utworu i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich deklamatorów wyłoniono laureatów: Karola Brzezińskiego ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej i Marcela Koniecznego ze szkoły filialnej w Wonieściu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom konkursu życzymy dalszych sukcesów!

Grażyna Szymkowiak
Magdalena Zapłata