„Bieg po zdrowie” to temat projektu, który realizowany był przez uczniów klas 4. Głównym jego celem było zaznajomienie się ze skutkami uzależnień (szczególnie palenia papierosów) oraz poznanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o program edukacji antynikotynowej „Bieg po zdrowie”.

435

W czasie zajęć uczniowie poznawali tajniki zdrowego stylu życia, dowiedzieli się, czym są uzależnienia i jakie są skutki palenia papierosów. Zadaniem każdej grupy projektowej było opracowanie informacji na temat palenia oraz przygotowanie plakatu ukazującego jego negatywne skutki. Efekty pracy uczniowie prezentowali na lekcji powtórzeniowej. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz wzorowo współpracowali w grupach projektowych.

Magdalena Szczepaniak - Krupa