RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2015/2016


Olga Michałowska - przewodnicząca RSU

Miłosz Górny - z-ca przewodniczącego

Wiktoria Domagała -skarbnik

Małgorzata Rzepka - sekretarz

Członkowie
Mariola Stróżyńska
Julia Szychowicz
Klaudia Kurzawska

Opiekun SU – mgr Lidia Jankowska