Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej informuje, że 4 maja 2022 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych w Starej Przysiece Drugiej i w Wonieściu na rok szkolny 2022/2023.

Ważne terminy rekrutacyjne:

  1. od 4.05.2022 r. godz. 800 do 12.05.2022 r. godz. 1400 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. 23.05.2022 r. godz.1200 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych;
  3. od 23.05.2022 r. od godz. 1200 do 30.05.2022 r. godz.1400 - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  4. 31.05.2022 r. godz. 1200 - opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego;

Druki wniosku i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2022/2023.
Druki wniosków i oświadczenia również są dostępne w holu szkoły w Starej Przysiece Drugiej.

DYREKTOR SZKOŁY
/-/ mgr Małgorzata Pawłowska - Górna