20 maja przedstawiciel Pocztu Sztandarowego Szymon Rzanny z klasy 8b wraz z opiekunem miał przyjemność uczestniczyć w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Śmigla.

Szymon Rzanny przed uroczystością Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Śmigiel

Podczas tego wydarzenia Szymon wysłuchał wystąpień m.in. doktora Sławomira Cieśli (odznaczonego tytułem honorowego obywatela Miasta i Gminy Śmigiel) na temat „Małej Ojczyzny” oraz wykładu profesora Stefana Niesiołowskiego poświęconego Solidarności; obejrzał również występ artystyczny.

Katarzyna Główczak